Arbetsmiljöplan

I vårt företag är vi medvetna om att arbetsmiljön skall vara så ”människovänlig” som möjligt. Därför lägger vi ner mycket energi och tid på att åstadkomma detta på alla våra byggarbetsplatser.

Det är viktigt att säkerheten på byggarbetsplatsen är god, att all säkerhetsutrustning finns lättillgänglig och att övriga hjälpmedel finns på arbetsplatsen.

Vi strävar efter att stämningen på arbetsplatsen skall präglas av en rak och öppen kommunikation.