Miljöpolicy

Haags´s Bygg & Snickeri värnar om miljön och har därför upprättat följande miljöpolicy:

Vi kommer att använda så miljövänligt material vi kan, miljöbelastningen från vår verksamhet skall på så sätt minska.

Miljö och kvalitetssäkring i form av egenkontroll.

Planering av materialinköp så att transporter med material blir så få som möjligt.

Vi har tecknat avtal med SITA som vi har gemensamma mål med. Dessa innebär:
– Avfallsreduktion: förhindra att avfall uppstår.
– Avfallsseparering: källsortering.
– Återanvändning: en vara används igen med full funktion.
– Materialåtervinning: använda sorterat material till att tillverka nytt material.
– Energiutvinning: material som inte kan återvinnas på annat sätt skall energiutvinnas.
– Säker deponering: i sista hand skall material som vi idag inte kan återvinna deponeras.

Följa de lagar och förordningar som finns.

Hela tiden sträva efter att förbättra miljöarbetet.